Aanmelden/inloggen

Test

Zwem ABC

Zwem ABC

Het zwem-ABC bestaat uit 3 nationale diploma's; A,B en C diploma.

De diploma's zijn volledig op elkaar afgestemd en gericht op jonge kinderen, het zwem-ABC vormt een stevige basis voor een levenlang zwemplezier!

Bij het behalen van ieder diploma wordt uw kind vaardiger en veiliger in het water. Na het behalen van alle drie de diploma's krijgt men het predikaat zwemveilig.

Handig! Direct online inschrijven

Schrijf je eenvoudig in voor onze zwemlessen

Lessen

De Aelderzwemschool geeft op het Aelderholt te Aalden zwemlessen voor het A, B en C diploma.
Er worden twee lessen per week gegeven van 40 minuten per keer.

U kunt uw kind opgeven vanaf 4 jaar. (bij eerder inschrijving geldt datum dat uw kind 4 jaar wordt als inschrijfdatum)

De A lessen worden gegeven op:

Maandag en woensdag om 16:00, 16:45 en 17:30 uur
Dinsdag en donderdag om 16:00, 16:45 en 17:30 uur

B en C lessen op maandag t/m donderdag van 18:15 - 19:00 uur

Het inschrijfgeld is € 25.00.

Inschrijfgelden kunnen worden overgemaakt op rekening nr. NL25RABO0377111937 t.n.v. Aelderzwemschool o.v.v. naam kind.

Na het ontvangen van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief.

Tarieven

(pakketten zijn exclusief inschrijfgeld en proef- en diplomazwem kosten)

A lespakket

€ 585.00

B lespakket

€ 120.00

C lespakket

€ 145.00

Proef en diplomazwemmen A

€ 40.00

Proef en diplomazwemmen B

€ 40.00

Proef en diplomazwemmen C

€ 42.50

Zwem ABC

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.
Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl